POLITYKA PRYWATNOŚCI | KLAUZULA INFORMACYJNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI | KLAUZULA INFORMACYJNA

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

W związku z wejściem w życie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej również RODO) uprzejmie informuję, że Państwa dan są przetwarzane w mojej Kancelarii na zasadach opisanych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez dobrowolne wypełnienie formularzy zawartych na stronie lub bezpośrednie zapytanie dotyczące oferowanych na stronie www.kids-dental.pl produktów i usług jest Kancelaria Prawa Medycznego LexDental reprezentowana przez Panią Milenę Delijewską. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres milena.delijewska@lexdental.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
Co do zasady nie ma zewnętrznych odbiorców Państwa danych osobowych. Udostępnimy Twoje dane osobowe wyłącznie wtedy, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Twoje dane będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody. W przypadku zawarcia umowy okres przechowywania wynosi do 60 miesięcy od dnia zakończenia umowy.

5. Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do treści podanych danych

– prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
W przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Dane nie podlegają profilowaniu oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

7. Na stronie nie wykorzystujemy plików cookies.