Szkolny Gabinet Stomatologiczny przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu

Od marca 2019 roku realizuję w Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”. Opieką stomatologiczną objęłam w ramach programu prawie 1 000 uczniów z wrocławskich szkół podstawowych. W ramach programu udzielane są dzieciom w wieku 6-15 lat bezpłatnie następujące świadczenia zdrowotne:
1) BADANIE stomatologiczne z oceną stanu uzębienia ucznia
2) LAKOWANIE zębów trzonowych i przedtrzonowych poprzez stosowanie glassjonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy i monitorowanie jego retencji
3) LAKIEROWANIE zębów lakierem chlorheksydynowym
4) kontrola zalakowanych zębów połączona z uzupełnieniem laku
5) leczenie PRÓCHNICY “PUNKTOWEJ” W ZĘBACH STAŁYCH trzonowych i przedtrzonowych poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd. W gabinecie używam następujących materiałów kompozytowych: GC G-aenial, enamel hri, Tetric EvoLine.
6) stabilizacja próchnicy u dzieci z PRÓCHNICĄ ZĘBÓW MLECZNYCH poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glassjonomerem

Dodatkowe uczniowie i rodzice mają możliwość wziąć udział w warsztatach edukacyjnych oraz indywidualnych instruktażach prawidłowej higieny jamy ustnej.